Lutefisk

Våre produkter er i dag lutefisk, tørrfisk, saltfisk og ferskfisk. Samt tilhørende produkter slik som rogn og lever. Tørrfisk og lutefisk er våre hovedprodukter.

Lutefisk og prosessen

Lutefisk lages enten fra tørrfisk eller klippfisk.  Den blir behandlet med lut i en prosess der fisken først blir lagt i bløt i kaldt vann i fem–seks dager, der vannet skiftes daglig. Når fisken er mettet med vann blir den lagt i bløt i kaldt vann med lut i to dager.

I denne behandlingsprosessen sveller fisken mer tilbake til sin opprinnelige størrelse, samtidig som proteininnholdet reduseres med rundt 50 % – noe som gir fisken dens karakteristiske geleaktige konsistens. Når denne behandlingsprosessen er ferdig er fisken full av lut og har derfor en høy pH-verdi på 11–12 og er giftig. For at lutefisken skal bli spiselig, må den igjen legges i bløt i kaldt vann i 10 dager.

Lutefisk blir levert til hele Norge, men hovedsakelig på østlandsområdet. De viktigste kundene våre er hotell og restauranter.

lutefisk