Tørrfisk

Våre produkter er i dag lutefisk, tørrfisk, saltfisk og ferskfisk. Samt tilhørende produkter slik som rogn og lever. Tørrfisk og lutefisk er våre hovedprodukter.

Tørrfisk og prosessen

Tørrfisk er usaltet fisk som blir tørket på naturlig måte av sol og vind på hjell. Fisken blir tilberedt rett etter den er fanget. Den blir sløyd før tøring det hode og innvoller fjernes og fisken rengjøres. Fisken tørkes enten hel til stokkfisk eller rundfisk. Enten deles den i to der ryggbeinet fjernes, slik at den bare henger sammen i haleroten.

Fisken henges opp på hjell selv om det er vinter. Snøen beskytter mot insekter og bakterieutvikling. Klimaet i deler av Nord-Norge er ypperlig for å tørke fisk siden tørkeforholdene er så stabile.

Tørrfisk produktene våre blir eksportert til hele Italia. Saltfisk går hovedsaklig til Spania og Portugal.

tørrfisk